SHAPOSHNIKOV, EVGENY

Chess page by Dusan StamenkovicFirst Name:
Evgeny
Last Name:
Shaposhnikov
Date of Birth:
June 1, 1981
 

Nationality:
Russia
Rating:
2557

Evgeny Shaposhnikov's Games